Tietoa meistä

Olemme laitteistojen suunnitteluun ja tuotekehitykseen sekä teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys.

Toimintamme perustuu vahvaan tekniseen osaamiseen. Meillä on kokemusta usealta toisiaan täydentäviltä palvelualueelta.

Palveluidemme korkea laatu saavutetaan asiakaslähtöisellä toiminnalla ja standardoiduilla toimintaprosesseilla.

Vahvuutemme varmistaa monipuolisen kokemuksen omaava ja osaava henkilökunta.

Toimimme tiivisti ja kustannustehokkaasti yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä kehitämme joustavasti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.

Pyrimme tehostamaan asiakkaidemme liiketoimintaa toteuttamalla asiakkaiden tuotanto- ja/tai tuoteideat. Tavoitteemme on kiinteä yhteistyö asiakkaan kanssa ollen osa heidän asiatuntijaorganisaatiotaan. Saavutamme tavoitteemme sitoutumisen ja alan parhaiden tekijöiden avulla.

Asiakkaamme edustavat eri teollisuuden johtavia yrityksiä esimerkiksi lääke-teollisuuden, mekaanisen puunjalostusteollisuuden sekä metalli-, betoni-, kaivos- ja prosessiteollisuuden toimialoilla.

Hallitsemme kone-, laite- ja hitsattujen teräsrakenteiden suunnittelun sekä niihin liittyvän lujuuslaskennan. Suunnittelukohteitamme ovat mm. paperi-, kartonki-, lääke- ja sellutehtaiden uusintaprojektit ja laajennukset. Lisäksi palvelemme kunnossapitoon ja sen toimintaan liittyvissä asioissa.

Palveluumme kuuluu myös laitossuunnittelu, joka tarjoaa suunnittelupalveluita pääasiassa prosessi-, metalli- ja paperiteollisuuden tarpeisiin. Toimintamme perustuu huipputason tekniseen osaamiseen. Suunnitteluresurssimme mukautuvat asiakkaidemme tarpeisiin taaten teknisesti ja standardoidusti täsmälliset suunnitteludokumentit.

Suunnittelupalvelun lisäksi tarjoamamme lujuuslaskentapalvelua, joka mahdollistaa kestävät, luotettavat ja taloudelliset ratkaisut.

Laskentapalvelumme tukee myös muita suunnitteluosa-alueitamme ja siten mahdollistaen nopean ja luotettavan palvelun.

Laskentapalvelumme kattaa seuraavat osa-alueet: teräsrakenteiden lujuuslaskenta, painelaitelaskenta, putkistojen joustoanalyysit, koneiden ja laitteiden lujuuslaskenta ja putkiluokkien mitoittaminen. Laadimme tarvittaessa myös tarvittavat viranomaisdokumentit.


Asiantuntijamme:

Jouko Leväsluoto                  

toimitusjohtaja, suunnittelija

Erikoisalana tuotekehitys, tekniset laskennat ja analyysit, asennus/huolto, laaja kokemus eri teknisiltä aloilta, opetus ja yrittäjyys

 

Asko Murto                            

pääsuunnittelija 

Erikoisalana tuotekehitys, ohutlevytekniikka ja sen tuotekehitys, mekaniikkasuunnittelu, asennus/huolto, tuotteistus ja robotiikka, suunnittelun johtaminen, lastuavan teollisuuden työkalut ja kiinnittimet


Lisäksi apunamme on laaja verkosto teknisiä asiantuntijoita, joiden kanssa teemme yhteistyötä.